Danmark

You are here

Beskyt dig selv

Handsker

 

 

Beskyt dig selv under håndtering af bejdset udsæd

Bejdset udsæd skal håndteres med omtanke. Sikkerhed gælder både os selv og vores omgivelser. Da det tit ikke er muligt at vaske hænder eller lign. i marken kan man med fordel medbringe vådservietter/renseservietter i kabinen.

Det anbefales altid at gøre brug af egnet sikkerhedsudstyr ved håndtering af vores produkter.

 

 

 

Sikkerhedsudstyr til bejdset såsæd

  • Handsker
  • Arbejdstøj af polyester eller bomuld
  • Åndedrætsværn (maske)

 

Handlinger, hvor sikkerhedsudstyr skal anvendes

  • Håndtering af sække
  • Håndtering af defekte sække
  • Påfyldning af såmaskine
  • Indgriben i såmaskinen under såning
  • Tømning af såmaskine

Sikkerhed først

 

Selvom vores hænder udgør en meget lille procentdel af hudens overflade, er det vores hænder, der har størst berøring med vores omgivelser. Beskyttelse af huden gælder både direkte og indirekte berøring. Det er derfor vigtigt for både egen og andres sikkerhed at benytte egnet sikkerhedsudstyr og sørge for god hygiejne.

Brug egnet sikkerhedsudstyr

 

 

Direkte berøring:

Man skal undgå al direkte berøring, som eksempelvis kan ske ved håndtering af sække, påfyldning og tømning af såmaskine.

Indirekte berøring:

Man skal passe på indirekte berøring. Det kan eksempelvis ske, ved håndtering af sække, samt støv og aflejringer på såmaskinen fra bejdset udsæd.

En hånd med et planteskud ikon

Såning & støvgener

Vær opmærksom på støv fra sække, og sørg for at udsæd under såning er bedst muligt...

Vandråber som ikon

Vask & afblæsning

Vær opmærksom på risikoen for kontakt med bejdsemidler under vask og afblæsning.

Sæk med korn og frø

Transport & opbevaring

Sikker transport og opbevaring af sikrer spild og unødig risiko.

Affaldssorterings ikon

Affaldssortering

Følg reglerne for affaldssortering gældende i dit lokale område.

easyconnect_logo

Øget sikkerhed med easyconnect

Læs mere om hvordan easyconnect-systemet fungerer

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter