Danmark

You are here

Affaldssortering

Affaldssorterings ikon

 

 

 

Følg reglerne for affaldssortering gældende i dit lokale område

 

 

 

 

Affaldssortering

Når man har påfyldt såmaskinen med udsæden, skal de tomme sække håndteres ifølge de gældende regler for affaldssortering. Hverken tomme sække eller frø må efterlades i naturen.

Alle ubrugte sække eller frø skal bortskaffes i deres originale poser. Derudover må tomme sække ikke genbruges til et andet formål, fordi der kan sidde støv og rester af bejdset udsæd på dem.

Affaldssorterings af udsæd sække

Handsker ikon

Beskyt dig selv

Benyt handsker, arbejdstøj og støvmaske for at beskytte dig selv og dine omgivelser....

En hånd med et planteskud ikon

Såning & støvgener

Vær opmærksom på støv fra sække, og sørg for at udsæd under såning er bedst muligt...

Vandråber som ikon

Vask & afblæsning

Vær opmærksom på risikoen for kontakt med bejdsemidler under vask og afblæsning.

Sæk med korn og frø

Transport & opbevaring

Sikker transport og opbevaring af sikrer spild og unødig risiko.

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.