Danmark

You are here

Fem gode råd til brug af bejdset udsæd

Handsker ikon

Beskyt dig selv

Benyt handsker, arbejdstøj og støvmaske for at beskytte dig selv og dine omgivelser....

En hånd med et planteskud ikon

Såning & støvgener

Vær opmærksom på støv fra sække, og sørg for at udsæd under såning er bedst muligt...

Vandråber som ikon

Vask & afblæsning

Vær opmærksom på risikoen for kontakt med bejdsemidler under vask og afblæsning.

Sæk med korn og frø

Transport & opbevaring

Sikker transport og opbevaring af sikrer spild og unødig risiko.

Affaldssorterings ikon

Affaldssortering

Følg reglerne for affaldssortering gældende i dit lokale område.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.