You are here

Økologisk raps

I maj 2021 præsenterede EU-kommissionen en målsætning om, at 25% af den danske landbrugsjord skal produceres økologisk. Syngenta vil gerne være med til at sikre fremtidens landbrug og give landmændene den bedste rådgivning om hvilke sorter man skal vælge, både konventionelt, men også økologisk.

På baggrund af dette, har Syngenta fundet det relevant at starte nye forsøg med vores forskellige hybrid-raps sorter i økologisk jord for bedst muligt at kunne rådgive landmændene om hvilke sorter, der er gode til økologisk landbrug i Danmark samt leve op til fremtidens krav til afgrøder. 

Læs mere om projektet med økologisk raps på siden herunder og se hvad der sker live i marken nederst på siden.

Hvad går projektet med økologisk raps ud på? 

Projektet med økologisk raps går ud på, at Syngentas hybrid-raps sorter bliver testet under økologiske forhold, på en mark, der er drevet økologisk. I løbet af sæsonen vil det blive testet hvordan sorterne virker under et gødningsniveau, der er på en økologisk mark og ved et økologisk sædskifte. Dette mener vi er vigtigt, for bedst muligt at kunne rådgive landmændene i forhold til, hvilke sorter, der er gode til økologiske landbrug. Dette bliver opgjort på baggrund af forskellige parameter såsom udbytte, konkurrenceevne overfor ukrudt og hvor gode sorterne er til at samle den kvælstof, der findes i jorden. 

Hvad bliver testet? 

Forsøgene med de økologiske rapsmarker er etableret på Fyn og på Sjælland. Rapsfrøene blev sået d. 16/8 og på Fyn er der anlagt småparceller med flere sorter, og på Sjælland er der anlagt storskala demoer. Konkret testes sorterne for de kriterier, der kræves af en økologisk sort, ud fra at sorten skal have en høj konkurrence evne og højt udbytte ved lavt kvælstof input.

 

Organic oilseed rape sprout

En del af Good Growth Plan

Ambitionerne med Syngentas Good Growth Plan er at udvikle viden, finde produkter og teknologier, der skal sikre de bedste løsninger for både landmænd og miljøet. Forsøgene med økologisk raps er et step på vejen mod at være med til at forme fremtidens landbrug og udvikle viden herom.

Mark med økologiske raps

Vinterraps annonce

Vinterraps

Et sikkert generationsskifte i vinterraps

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Vi arbejder med 4 overordnede kategorier

Pollen- og nektarblanding til landbruget og biodiversiteten

Pollen- og nektarblanding

Et samarbejde mellem Syngenta, DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening...

Blomsterstribe på Bornholm

Bornholm Blomstrer

Hvert år tager vi del i #BornholmBlomstrer projektet og deltager i Folkemødet

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her på siden kan du læse mere om projektet GRObund ...