Høstresultater 2022 med vinterhybridbygsorten, Toreroo

Høstudbyttet på marken med vinterhybridbygsorten, Toreroo, blev 5500 kg/ha. 

Se med hvor Michael Lind Stougaard, økologisk avler, og Mogens Steenholt Mogensen fortæller om, hvordan det er gået med Toreroo på en økologisk mark og ved et økologisk sædskifte.

Hvad går projektet med økologisk hybridvinterbyg ud på? 

I forsøget med økologisk hybridvinterbyg bliver Syngentas Toreroo testet under økologiske forhold, på en mark, der i mange år er drevet økologisk. I løbet af sæsonen vil det blive testet hvordan Toreroo virker under et gødningsniveau, der er på en økologisk mark og ved et økologisk sædskifte.

Dette mener vi er vigtigt, for bedst muligt at kunne rådgive landmændene i forhold til, hvilke sorter, der egner sig bedst til økologiske landbrug. Vi kommer til at vurdere sorten på baggrund af forskellige parameter såsom udbytte, konkurrenceevne overfor ukrudt og hvor gode sorterne er til at samle den kvælstof der tilføres.

Hybridvinterbyg

Ved Tårs i Nordjylland, driver den økologiske landmand Michael Lind Stougaard 70 hektar landbrug og har ved siden af svineproduktion med 70 søer i fuldline. 

Michael har altid drevet økologisk landbrug, og har fået økologi ind med modermælken.

Han beskriver at han er interesseret i at dyrke hybridvinterbyg med sorten Toreroo, fordi den har et højt udbytte, og planterne er sunde og busker sig godt. Han finder det derfor interessant at teste, om man kan lave højere udbytte med de egenskaber.

Resultater i udenlandske forsøg
Økologisk dyrkning af hybridvinterbyg er yders interessant. Hybriderne har i udenlandske forsøg vist at de udnytter den tildelte mængde kvælstof bedre end normale linjesorter og samtidig har de en fantastisk evne til at konkurrere med tokimbladet ukrudt og græsser.

Har du spørgsmål til forsøget med økologisk vinterbyg? 

Mogens Steenholt Mogensen
Mogens Steenholt Mogensen
Sales and Field Technician
Mobil 20 12 01 82
[email protected] 

Økologisk vårbyg

I demoerne på Fyn med økologisk vårbyg testes Syngentas sort Laureate under

Økologisk raps

Syngentas hybrid-raps sorter bliver testet under økologiske forhold, på en mark, der

Økologisk majs

I forsøget med økologisk majs bliver Syngentas sorter testet under økologiske

GRObund - Blog - Hvad sker der i marken?

GRObund - Hvad sker i marken?

I vores blog følger vi årets gang i forsøgsmarkerne.

Pollen- og nektarblanding til landbruget og biodiversiteten

Pollen- og nektarblanding

Et samarbejde mellem Syngenta, DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening

Bøndernes Blomstrende Ideer til at fremme biodiversiteten

Bøndernes Blomstrende Ideer

Læs mere om hvordan du som landmand kan give biodiversiteten en hjælpende hånd.

Bornholm Blomstrer - blomsterstriber på bornholm

Bornholm blomstrer

Et samarbejde, der vil fremme biodiversiteten.

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her kan du læse mere om projektet GRObund