Hvad går projektet med økologisk raps ud på? 

Projektet med økologisk raps går ud på, at Syngentas hybrid-raps sorter bliver testet under økologiske forhold, på en mark, der er drevet økologisk. I løbet af sæsonen vil det blive testet hvordan sorterne virker under et gødningsniveau, der er på en økologisk mark og ved et økologisk sædskifte. Dette mener vi er vigtigt, for bedst muligt at kunne rådgive landmændene i forhold til, hvilke sorter, der er gode til økologiske landbrug. Dette bliver opgjort på baggrund af forskellige parameter såsom udbytte, konkurrenceevne overfor ukrudt og hvor gode sorterne er til at samle den kvælstof, der findes i jorden. 

play_circle
Økologiske afgrøder er i fokus (del 2) - Torbens Guldkorn

Se den nyeste opdatering fra raps marken i videoen her, der også kigger ind i fremtidens økologi samt økologi og ukrudt. 

Hvad bliver testet? 
Forsøgene med de økologiske rapsmarker er etableret på Fyn og på Sjælland. Rapsfrøene blev sået d. 16/8 og på Fyn er der anlagt småparceller med flere sorter, og på Sjælland er der anlagt storskala demoer. Konkret testes sorterne for de kriterier, der kræves af en økologisk sort, ud fra at sorten skal have en høj konkurrence evne og højt udbytte ved lavt kvælstof input.

25/11-2021: Se den nyeste opdatering samt foreløbige resultater fra marken på Fyn her! 

play_circle
Update på forsøg med økologisk raps

Økologisk raps: Timelab kamera

Vi har opsat et kamera i marken, for at vi kan følge vækstsæsonen på hjemmesiden. Kameraet tager billeder i løbet af dagen, og opsamler ligeledes vejrdata. Du kan følge med i processen her.

12/7-2022: Nu er rapsen modnet af og er klar til skrålægning. Vi venter spændt på at se udbyttet fra marken, og har stoppet timelab kameraet for denne gang. Se her, hvordan rapsen udviklede sig i løbet af sæsonen.

Se hvordan det så ud på Fyn, da forsøget med økologiske raps blev sået. 

play_circle
Økologiske Raps
play_circle
Forsøg med økologisk raps i Ballerup

Forsøg med økologiske raps på Sjælland 
Ved forsøget på Sjælland er der anlagt tre striber med to forskellige sorter. Her vil vi følge med, og se hvordan de to sorter klarer sig i økologisk landbrug og i sidste ende vurdere udbyttet af dem.
Du kan se mere fra forsøget på Sjælland i videoen her.  

Netværksmøde for økologiske vinterraps

Den 12/10 deltog Torben Sørensen, porteføljechef på vores såsæds produkter, ved et netværksmøde for økologiske vinterraps. Her fortalte Torben om vores forsøg med forskellige hybrid-raps sorter i økologisk jord. Der bliver mere og mere brug for økologiske raps, både til foder, som proteinkilde og til at nedbryde drivhusgasserne hos økologiske køer. Ifølge Specialkonsulent hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug Casper Laursen, er der potentielt brug for 11.000 hektar økologiske raps mere i fremtiden for at nedbringe drivhusgasudledningen hos økologiske malkekøer.

Netværksmøde om økologisk vinterraps

Har du spørgsmål til forsøget med økologisk raps?

Torben SørensenTorben Sørense
Seeds Product Manager Nordics
Mobil 20 15 66 04
[email protected]

Økologisk vårbyg

I demoerne på Fyn med økologisk vårbyg testes Syngentas sort Laureate under

Økologisk vinterbyg

I forsøget med økologisk hybridvinterbyg bliver Syngentas Toreroo testet under

Økologisk majs

I forsøget med økologisk majs bliver Syngentas sorter testet under økologiske

Pollen- og nektarblanding til landbruget og biodiversiteten

Pollen- og nektarblanding

Et samarbejde mellem Syngenta, DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening

Blomsterstribe på Bornholm

Bornholm Blomstrer

Hvert år tager vi del i #BornholmBlomstrer projektet og deltager i Folkemødet

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her kan du læse mere om projektet GRObund