Danmark

Økologisk majs

Hvad går forsøget med økologisk majs ud på?

I forsøget med økologisk majs bliver Syngentas sorter Benco, SY Larson, SY Brenton, SY Milkytop og SY Silverbull testet under økologiske dyrkningsforhold. I løbet af sæsonen vil vi følge sorterne og vurdere hvilke sorter, som egner sig bedst til at blive dyrket under disse forhold. 

Vi mener at det er vigtigt at undersøge denne mulighed, for at kunne rådgive landmændene i hvilke sorter, der egner sig bedst til økologisk dyrkning og finde frem til nye sorter til økologi. Vi kommer til at vurdere sorten på baggrund af forskellige parameter såsom udbytte, konkurrenceevne overfor ukrudt, og hvor gode sorterne er til at samle den kvælstof, der tilføres.

Hvad testes?

Storparcellerne med de økologisk majs blev sået i midten af maj. De er anlagt for at teste sorterne for de kriterier, der kræves af en økologisk sort. Dette er blandt andet, at sorten skal have en høj konkurrence evne overfor ukrudt og et højt udbytte ved lavt kvælstof input.

Økologisk majs

Økologisk majs

Hvorfor teste vores sorter under økologiske forhold?

Udgangspunktet for at teste sorterne er, at vi ser at der ikke foregår mange test under økologiske forhold. I stedet drager vi mange paralleller til de konventionelle forsøg.

Vi vil gerne teste sorterne, præcis hvor de skal bruges; på økologiske kvægbrug som på denne mark, eller hvis vi skal lave en maltbyg, så er det også under økologiske forhold der. 

Har du spørgsmål til forsøget med økologisk majs?

Mogens Steenholt MogensenMogens Steenholt Mogensen
Sales and Field Technician
Mobil 20 12 01 82

[email protected] 

Økologisk vinterbyg

I forsøget med økologisk hybridvinterbyg bliver Syngentas Toreroo testet under...

Økologisk raps

Syngentas hybrid-raps sorter bliver testet under økologiske forhold, på en mark, der...

Økologisk vårbyg

I demoerne på Fyn med økologisk vårbyg testes Syngentas sort Laureate under økologiske...

Pollen- og nektarblanding til landbruget og biodiversiteten

Pollen- og nektarblanding

Et samarbejde mellem Syngenta, DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening...

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Bøndernes Blomstrende Ideer til at fremme biodiversiteten

Bøndernes Blomstrende Ideer

Læs mere om hvordan du som landmand kan give biodiversiteten en hjælpende hånd.

Bornholm Blomstrer - blomsterstriber på bornholm

Bornholm blomstrer

Et samarbejde, der vil fremme biodiversiteten.

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter