Initiativer ved Bornholm Blomstrer

Formålet med projektet #BornholmBlomstrer er at fremme vores biodiversitet. Syngenta har siden projektets begyndelse været en del af det bornholmske samarbejde, hvor der hvert år bliver sået blomsterfrø i det bornholmske landskab. I 2018 blev der udsået 42.195 meter med blomsterfrø, og i 2019 og 2020 blev der udsået til både blomsterstriber og hele blomstermarker.

Blomsterstriberne har til formål at forbinde de mange små grønne områder i landskabet (vandhuller, lunde, krat, osv.). Ved at så blomsterstriber sikres både føde- og levesteder for de bestøvende insekter. Derudover kan blomster i landskabet også bidrage til de lokale og turisternes naturoplevelser – og så kan man jo også samle en buket blomster til hjemmet.

I 2019 udviklede Bornholm Blomstrer skolemateriale til Bornholms 4.-6. klasse elever, hvor de bl.a. skulle tælle insekter og lære at skelne mellem forskellige bestøvende insekter. Skolematerialet gav positive reaktioner for både børn og voksne, og succesen blev derfor gentaget i 2020. I 2021 var Syngenta med til at udvikle dette projekt videre, hvilket ledte til udviklingen af læringsplatformen "BioHunt". 

play_circle
Blomsterstriber booster fødegrundlaget for bierne

Syngenta bidrager hvert år til blomsterstriberne på Bornholm, som bliver sået af både private og lokale landmænd, der frivilligt har meldt sig til projektet. 

Fokusområderne har her været på, at skabe opmærksomhed på blomsterstriberne, og om de hjælper, samt bidrager positivt til vores biodiversitet og hvad man skal gøre for at det blomsterstriberne virker?

Samarbejdet i 2020 bestod af landmænd, Bornholms Landbrug og Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Dansk Planteværn, de bornholmske skoler, Natur Bornholm og Danmarks Biavlerforening.

På kortet herunder kan du se placering af blomsterstriberne og -markerne på Bornholm

Kort der viser blomsterstriberne på Bornholm
play_circle
#BornholmBlomstrer - Såning af blomster striber på Bornholm
play_circle
#BornholmBlomstrer - Bier og Blomster i Bornholms Lufthavn

I Bornholms Lufthavn giver #BornholmBlomstrer de rejsende en farverig velkomst. Striben i Bornholms Lufthavn er blot en lille del af de 75.000 kvadratmeter blomsterstriber, der...

play_circle
Bornholm i fuld blomst - #BornholmBlomstrer