Bornholm Blomstrer

Bornholm Blomstrer er et projekt, der stræber efter at fremme vores biodiversitet. Syngenta har siden projektets begyndelse været en del af det bornholmske samarbejde, hvor der hvert år bliver sået blomsterfrø i det bornholmske landskab. I 2018 blev der udsået 42.195 meter med blomsterfrø, og i 2019 blev der udsået til både blomsterstriber og hele blomstermarker.

De mange blomsterstriber skaber et samlet habitat for bestøvende insekter. Det har til formål at forbinde de mange små grønne områder i landskabet (vandhuller, lunde, krat, osv.).

Ved at så blomsterstriber sikres både føde- og levesteder for de bestøvende insekter. Derudover kan blomster i landskabet også bidrage til de lokale og turisternes naturoplevelser – og så kan man jo også samle en buket blomster til hjemmet.

 

I 2019 udviklede Bornholm Blomstrer skolemateriale til Bornholms 4.-6. klasse elever, hvor de bl.a. skulle tælle insekter og lære at skelne mellem forskellige bestøvende insekter. Skolematerialet gav positive reaktioner for både børn og voksne, og succesen vil derfor blive gentaget i 2020.

Syngenta bidrager igen i år til såningen af blomsterstriber, som bliver sået af både private og lokale landmænd, der frivilligt har meldt sig til projektet. 

Et af vores fokusområder i år vil være, om blomsterstriber hjælper, om de bidrager positivt til vores biodiversitet og hvad man skal gøre for at det blomsterstriberne virker?

Samarbejdet i 2020 består af landmænd, Bornholms Landbrug og Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Dansk Planteværn, de bornholmske skoler, Natur Bornholm og Danmarks Biavlerforening.

På kortet herunder kan du se placering af blomsterstriberne og -markerne på Bornholm.

Kort der viser blomsterstiberne på Bornholm 2019

Foto: Bornholms Landbrug & Fødevarer - http://blf.dk/specialraadgivning/projekter/bornholmblomstrer

Hjælp biodiversiteten

Hjælp biodiversiteten

Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer

Beskyt bierne

Beskyt bierne

Beskyttelse af bier er afgørende for landbruget

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Sikkerhed for mennesker og miljø er første prioritet i alt, hvad vi foretager os.