Bornholm Blomstrer er et projekt, der stræber efter at fremme vores biodiversitet. Syngenta har siden projektets begyndelse været en del af det bornholmske samarbejde, hvor der hvert år bliver sået blomsterfrø i det bornholmske landskab. I 2018 blev der udsået 42.195 meter med blomsterfrø, og i 2019 og 2020 blev der udsået til både blomsterstriber og hele blomstermarker.

Biohunt - en ny digital læringsplatform

I 2021 blev BioHunt, en ny digital læringsplatform, udviklet af Bornholms Landbrug og Fødevarer, Danske Planteværn og Syngenta lanceret. Platformen, der stilles gratis til rådighed for alle landets skoler i skoleåret 2021-2022, er udviklet med støtte fra bl.a. Friluftsrådet og Biologiforbundet, og søger at sikre et fokus på biodiversitet og vigtigheden heraf, samt vigtigheden i at sikre et godt fødegrundlag for bier og andre insekter. 

Læringsplatformen er udviklet til elever fra 2.-6. klassetrin, og det er målet er at lære eleverne om bestøvende insekter. Klaus H. Petersen, projektleder ved Bornholms Landbrug og Fødevare siger:

”Det skal være sjovt at lære og vi har bestræbt os på at opbygge BioHunt som en ”læringsjagt”, hvor eleverne finder, undersøger og artsbestemmer smådyr fra vej- og markkanter. Vi vil gerne skabe interesse og nysgerrighed – både blandt børn og voksne – og samtidig give underviserne mulighed for at kombinere flere fag, særligt natur/teknik, dansk og biologi”.

På Biernes Dag d. 20. maj 2021, blev BioHunt testet af elever fra Bramsnæsvigskolen i Kirke Hyllinge og via platformen kunne børnene lære en masse om de smådyr, de fandt i markkanten. Malene Baunsgaard Schreiber, lærer på Bramsnæsvigskolen fortæller:

”BioHunt er en sjov måde at lære om de insekter, der er omkring os i naturen og det har været lærerigt at være med til at teste platformen. BioHunt er nem at gå til og børnene bliver motiverede til at søge efter flere og nye smådyr – særligt fordi de får point for deres fund. Undervisning i det fri har et særligt i fokus i denne tid og derfor er BioHunt et godt værktøj, der kombinerer læring, motion og en masse frisk luft”.

Børn i projekt Biohunt - ny digital læringsplatform
Børn i projekt Biohunt - ny digital læringsplatform
Børn i projekt Biohunt - ny digital læringsplatform
Børn i projekt Biohunt - ny digital læringsplatform

Foruden indsatsen med Biohunt appen, er der ligeledes i år blevet sået blomster på Bornholm. Her i starten af august, er høsten i fuld gang lokalt, men er dog præget af, at der ikke har været meget nedbør.

På det seneste har der dog været nogle små byger, der har hjulpet blomstermarkerne, der næsten ellers har været brændt af, godt på vej.

På nedenstående billeder ses Ruths Kirke, hvor der står ca. 2 hektar med blomster. Her er solsikkerne nu i fuld blomst, og luften svirrer med sommerfugle og humlebier. 

Ruths Kirke på Bornholm med blomstermark
Solsikke på Bornholm
Blomstermark på Bornholm
Hjælp biodiversiteten

Hjælp biodiversiteten

Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer

Beskyt bierne

Beskyt bierne

Beskyttelse af bier er afgørende for landbruget

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og

Svar på dit spørgsmål

Spørgsmål & svar

Hvad mener vi med bæredygtighed?