You are here

Vilkår og betingelser for at deltage i kåringen af danske biodiversitetsinitiativer 2020

Du bedes læse følgende regler for Syngentas Biodiversitet award, som du accepterer ved at sætte kryds i ”8: Jeg accepterer ....”

 

 ”Syngenta” og ”os/vi” betyder Syngenta Nordic A/S (CVR: DK 20 57 57 78, Strandlodsvej 44, 1. sal 2300 København S).

”Hylde” og ”kåring” betyder, at vi hylder danske landmænd for deres idéer, aktiviteter og initiativer, der fremmer biodiversiteten. ”Mulighed(en)” betyder, at vi tilbyder én landmand at få installeret en insektsensor på deres mark i 2021 – opsætning marts 2021 og af-installation oktober 2021.  Muligheden vil være gældende for én udvalgt landmænd, der har udfyldt alle oplysninger i formularen inden 20. november 2020. Derudover, vil to andre deltagere ligeledes blive udvalgt og nomineret af dommerpanelet, til at blive hyldet for deres initiativ. 

Vores beslutning er endelig, og der vil ikke blive indgået dialog om udvælgelse af de nominerede.

Konkurrencen laves i samarbejde med FaunaPhotonics.

Når du tilmelder dig, accepterer du (”deltageren”) nedenstående vilkår og betingelser. Ved manglende accept vil du ikke kunne udvælges dette tilbud.

1. Krav til deltagelse

1.1 Syngentas Biodiversitet Award 2020 er åben for alle danske landmænd, hvor ”landmand” betyder en gård, der har sit professionelle landbrug i Danmark. Medarbejdere i Syngenta, deres familier eller andre med professionel forbindelse til FaunaPhotonics, det udvalgte dommerpanel eller andre, der er relateret til konkurrence, kan ikke deltage.

1.2 Deltagere skal være 18 år eller derover. Vi forbeholder os ret til at efterspørge dokumentation på alder fra potentielle deltagere.

1.3. For at indgå i konkurrencen skal du indsende:

  1. Kort tekst med beskrivelse af idéer og initiativer
  2. 3-5 billeder, hvoraf minimum 2 er uden personer og på de andre er du eneste person
  3. Kort video, max. 2 minutter

 

2. Periode for konkurrencen

2.1 Konkurrencen starter 30. Juni 2020 og slutter 20. november 2020. Udfyldt formular med billeder og eventuel video skal være fremsendt inden denne dato for at kunne deltage.

2.2. Vi nedsætter et dommerpanel bestående af fire repræsentanter med ekspertise inden for biodiversitet i Danmark. Dommerpanelet gennemgår indlæg og udpeger de nominerede, som de vurderer har de bedste idéer, aktiviteter og initativer.

2.3 Alle der har tilsendt materiale og formular samt godkendt betingelserne vil være en del af den pulje af landmænd som dommerpanlet vil vælge mellem.

2.4 Dommerpanelet vil i ultimo december 2020 udpege nommirede. Vores beslutning om alle spørgsmål, der vedrører konkurrencen, herunder udvælgelse af de nominerede, er endelig og bindende.

2.5 Perioden vi gemmer og deler navn, region, tlf. Nummer, e-mail, tekst, billeder og video er 5 år.

 

3. Deltagelse i konkurrencen og annoncering af indlæg på syngenta.dk, vores Facebook og LinkedIn sider

3.1 Det er gratis at deltage og intet køb er nødvendigt. For at deltage skal du i formularen indsende en kort beskrivelse af, hvad du gør for biodiversiteten, hvorfor det er en god ide, samt forklare hvordan du har gjort det. Desuden skal du medsende billeder og/eller en kort video, der viser din idé, eller hvad du har gjort, samt angive navn, e-mail og telefonnummer, så vi kan kontakte de nominerede.

3.2 Ingen andre former for deltagelse accepteres. Flere indlæg er ikke tilladt.

3.3 Vi påtager os intet ansvar for mistede, sene eller fejlagtige indlæg, for tekniske fejl af nogen art eller for nogen menneskelig fejl, der kan opstå i modtagelsen eller behandlingen af indlæggene.

3.4 Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg, herunder redigering af farver på billeder, samt at de må blive brugt til at lave en video hvor billederne bliver vist og dele heraf til det det beskrevne formål. Endvidere giver jeg som deltager afkald på alle rettigheder for mit bidrag i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov og erkender, at jeg ikke er berettiget til nogen for godtgørelse.

3.5 Til inspiration for andre forbeholder vi os ret til at publicere deltageres indlæg på syngeta.dk, vores danske Facebook side og LinkedIn side med en kort beskrivelse, foto uden personer samt deltagerens fornavn og region. Endvidere forbeholder vi os ret til at udvælge hvilke indlæg, vi publicerer og hvor. Derudover, forbeholder vi os retten til at benytte tekst, billeder og video i et samlet online-katalog som publiceres på syngenta.dk.

 

5. Databeskyttelse og annoncering af de nominerede

5.1 Vi er datakontrolleren og bruger udelukkende dine personlige data og indlæg til at administrere konkurrencen. Al brug af dine personlige data sker i overensstemmelse med den almindelige databeskyttelsesforordning og vores privatlivspolitik, som er tilgængelig på https://www.syngenta.dk/erklaering-om-brug-af-personoplysninger

5.2. Syngenta deler den information, som du har indsendt til konkurrencen, herunder dit navn, email og telefonnummer, med FaunaPhotonics og medlemmer af dommerpanelet.

5.3 De nominerede får direkte besked senest januar 2021 via den email, der er angivet i formularen. De kontaktede skal svare tilbage inden for 14 dage fra modtagelse af email med bekræftelse om modtagelse af præmien. Herefter aftales yderligere vedrørende opsætning af sensorer mv.
Endvidere annonceres de nominerede med navn, tekst, billeder og video efter aftale på vores hjemmeside, den danske Facebook-side og LinkedIn.

5.4 Såfremt vi ikke er i stand til at komme i kontakt med de nominerede inden for 20 dage går præmien tabt og vi udvælger en ny blandt de resterende indlæg.

5.5 Kun de nominerede kontaktes, hvilket betyder at dem, der ikke udvælges, ikke får besked.

5.6 Præmie af gummistøvler kan ikke konverteres til anden præmie eller udbetaling. 

 

6. Ændringer af regler

6.1 Hvis der opstår omstændigheder, som er uden for vores rimelige kontrol, kan vi til en hver tid ændrer reglerne. I denne situation vil vi underrette deltagerne, så snart det er praktisk muligt.

6.2 Vi forbeholder os ret til at ændre, standse eller annullere konkurrencen uden at angive årsagerne og uden at pådrage os noget ansvar.

 

7. Generelt

7.1 Denne konkurrence og regler reguleres af Danmarks lovgivning, og Danmarks domstole har eksklusiv jurisdiktion over enhver tvist.

 

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål om konkurrencen bedes du kontakte [email protected] 

Såfremt du har spørgsmål til dine personlige data, eller du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder som registreret, bedes du kontakte [email protected]; Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 1. sal, 2300 København S.