Bøndernes Blomstrende Ideer - 2020

VINDERNE AF BØNDERNES BLOMSTRENDE IDEER 2020

Juryrapporten med oversigt og kommentarer til initiativerne for 2020 findes på denne side - læs med og bliv inspireret til, hvad du kan gøre for biodiversiteten! 

Vinderen af Bøndernes Blomstrende Ideer 2020 - Biodiversitet

Foto af Preben Tving Andersen, Steen Olsen og Thomas Poulsen. 

 

Mange biodiversitetsinitiativer 

Vinderen af Bøndernes Blomstrende Ideer 2020 er et samarbejde mellem fire personer: Steen Olsen, Preben Tving Andersen, Mette Tving Andersen og Thomas Poulsen. Tilsammen har de 640 hektar. Sammen har de blandt andet lavet blomsterblandinger i ukurante hjørner, stenbunker, der tilgodeser insekter og gamle træer placeret i markkanten.

Som vinder af Bøndernes Blomstrende Ideer 2020 vandt de en sæson med FaunaPhotonics sensor, der vil måle biodiversiteten af flyvende insekter ved en af deres marker. Se mere i videoen.  

play_circle
Video_Sensoropsætning hos Steen Olsen
Bøndernes Blomstrende Ideer til at fremme biodiversiteten

Inspiration til mere biodiversitet på bedriften

Projektet har modtaget en masse spændende ideer og initiativer, hvilket i høj grad viser engagement og stor kreativitet blandt de danske landmænd.

Til udvælgelsen af de bedste initiativer har et dommerpanel gennemgået alle indsendte projekter. Panelet bestod af Birte Boelt, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hanne Juncher Fris, Jagt- og Naturkonsulent ved Velas, Frederik Taarnhøj, medstifter af FaunaPhotonics, og Julie Arildsen Winter, teknisk ekspert i udsæd ved Syngenta Nordics.

På baggrund af juryens kommentarer er der udarbejdet en rapport, hvori beskrivelserne af de forskellige projekter og initiativer kan findes. 

 

Etablering af blomsterstriber på Fyn

Andenpladsen i Bøndernes Blomstrende Ideer 2020, er Bjarne Nygaard. Siden 2017 har han hjulpet landmænd med at udså og etablere blomsterstriber til gavn for biodiversiteten i sit lokal område. Selve etableringsfasen af blomsterstriber er meget vigtig. Det kræver de helt rigtige forhold således at den kommer op fra starten af, og uden at blive overtaget af ukrudt. 

Få mere viden og et par gode råd til blandt andet blomsterstriber i juryrapporten i linket ovenfor.  

play_circle
BBI 2020: Såning og etablering af blomsterstriber

 

Om Bøndernes Blomstrende Ideer 

Med Bøndernes Blomstrende Ideer er målsætningen at finde og dele de gode initiativer til, hvordan man kan fremme biodiversiteten i landbruget. Projektet blev i sommeren 2020 igangsat som et samarbejde mellem Syngenta og FaunaPhotonics

Flere danske landmænd medtænker allerede mange af ideerne i deres daglige landbrugspraksis. Ved at dele og videreformidle det, der allerede findes derude, kan det være med til at inspirere endnu flere landmænd til at gå i gang med lignende initiativer på deres bedrifter.  

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Beskyt bierne

Beskyt bierne

Beskyttelse af bier er afgørende for landbruget

Hjælp biodiversiteten

Hjælp biodiversiteten

Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.