Biodiversitet 2020 - bedste initiativer | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Biodiversitet 2020 - bedste initiativer

Er du en initiativrig landmand? Har du gode idéer til at øge biodiversiteten på din bedrift og vil du hjælpe med at inspirere andre?

 

Hvad får jeg ud af det?

Det biodiversitets initiativ som dommerpanelet udpeger som det bedste får muligheden for at gøre brug af FaunaPhotonics insektsensor i et år. Derudover vil de tre bedste initiativer vinde et par Aigle gummistøvler der kan bruges i marken.

Opsætning af insektsensoren kan hjælpe med at give et indblik i aktiviteten af insekter, der hvor sensoren placeres på din jord. Insektsensoren indsamler data gennem hele sæsonen og data fra sensoren kan tilgås i appen, hvor den opdateres løbende. I slutningen af sæsonen vil vinderen helt eksklusivt modtage en slutrapport med en dybere gennemgang af biodiversiteten set i den indsamlede data.

Installationen af insektsensoren vil ske i marts 2021 (med adgang via App eller SEGES Crop Manager), hvorefter data fra sensor er tilgængelige frem til slut oktober 2021.

 

Hvad er formålet?

Vi vil opstøve de gode idéer, løsninger og initiativer, der kan styrke vores biodiversitet. Derfor opfordres alle landmænd - både konventionelle og økologiske - til at deltage.

Vi ønsker at se og dele et bredt udsnit af de mange idéer og initiativer, der allerede er derude. Har du gode ideer og initiativer fra din landbrugspraksis, eller ligger du inde med en helt anden metode, der kan skabe øget biodiversitet, så deltag og hjælp os med at finde og videreformidle de bedste løsninger.

Biodiversiteten har brug for en hjælpende hånd, og der er mange gode initiativer derude. Vi ved, at rigtig mange landmænd allerede gør en stor forskel og har gode, skæve og geniale idéer til, hvordan man kan fremme biodiversiteten.

Det behøver ikke være stort og avanceret. Det kan være en simpel og enkel idé, men som du kan se, gør en forskel. Fra blomsterstriber, bihoteller, kvasbunker eller noget helt andet, der blot er tænkt på en anderledes måde. Samtidig kan det forhåbentligt være med til at inspirere andre landmænd til at sætte gang i lignende initiativer.

Derfor inviterer Syngenta og FaunaPhotonics alle landmænd til at dele deres initiativ, hvorefter vi hylder og kårer årets biodiversitetsinitiativer 2020 blandt landmænd i Danmark.

Del dine blomstrende idéer og initiativer fra mark og krat, og bliv blandt dem, som vi kårer i slutningen af året.

Hvorfor er det vigtigt med fokus på biodiversiteten?

Vi vil opstøve de gode idéer, løsninger og initiativer, der kan styrke vores biodiversitet. Derfor opfordres alle landmænd - både konventionelle og økologiske - til at deltage. Det estimeres på globalt plan, at mere end 75% af vores afgrøder er afhængige af bestøvning fra insekter. I Danmark har vi de senere år fået øjnene op for vigtigheden af biodiversitet, og hvor  afgørende det er, at vi har bestøvende insekter, og at vi hjælper med at opretholde og bevare insekternes habitater.

Hvad skal jeg gøre for at deltage?

For at deltage skal du indsende en kort beskrivelse af, hvad du gør for biodiversiteten, hvorfor det er en god ide, samt forklare hvordan du har gjort det. Desuden skal du medsende billeder og/eller en kort video, der viser din idé, eller hvad du har gjort.

  1. Beskrivelse af aktivitet (maks. 200 ord)
  2. En kort video (maks. længde 2 min.)
  3. Billeder uden personer (maks. 5 stk.)

 

Jeres fremsendte materiale vil blive vurderet af et dommerpanel, bestående af eksperter, der har fokus på biodiversitet i Danmark.

OBS! Har du problemer eller spørgsmål vedr. tilmelding, kontakt os på: [email protected] 

Relaterede sider

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Beskyt bierne

Beskyt bierne

Beskyttelse af bier er afgørende for landbruget

Hjælp biodiversiteten

Hjælp biodiversiteten

Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Plantebeskyttelsesmidler skal benyttes med omtanke

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.