Ansvarlig brug af plantebeskytteslesmidler | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Ansvarlig brug af vores produkter

Plantebeskyttelsesmidler skal benyttes med omtanke.

I de nordiske lande passer vi godt på vores natur og det skal vi blive ved med at gøre.   

For at undgå fordampning og afdrift er det bl.a. vigtigt, at tænke på hvilke typer af dyser man bruger til at sprøjte med, tidspunkt på døgnet og vejrforhold.   

Vi arbejder tæt sammen med rådgivere og landbrugforeninger om at udvikle informationsmateriale, der støtter op om ansvarlig brug af vores produkter og et bæredygtigt landbrug.

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtigt landbrug

Vi arbejder målrettet for at skabe et bæredygtigt landbrug i fremtiden

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.