Ansvarlig brug af plantebeskytteslesmidler | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Ansvarlig brug af vores produkter

Plantebeskyttelsesmidler skal benyttes med omtanke.

I de nordiske lande passer vi godt på vores natur og det skal vi blive ved med at gøre. Vi arbejder tæt sammen med rådgivere og landbrugforeninger om at udvikle informationsmateriale, der støtter op om ansvarlig brug af vores produkter og et bæredygtigt landbrug.

For at undgå fordampning og afdrift er det bl.a. vigtigt, at tænke på hvilke typer af dyser man bruger til at sprøjte med, hvilket tidspunkt på døgnet man sprøjter og vejrforholdene.   

I Danmark har vi i Syngenta haft stort fokus på ansvarligt brug af vores produkter. Dette har både været i samarbejde med landmænd såvel som SEGES. Takket være en fælles indsats finder man næsten ingen spor af plantebeskyttelsesmidler i eksempelvis æbler og pærer, hvor det tidligere er blevet fundet. 

Syngenta har på europæisk plan ført en række kampagner herom og landmænd er blevet forsynet med mere end 200.000 afdriftreducerende dyser. Blot i Sverige er der uddelt 5.000 low-drift dyser, hvortil der blev tilbudt oplæring, information om sprøjteteknik, samt korrekt håndtering af produkterne. 

At sikre de bedst mulige løsninger til landbruget kommer dog ikke af sig selv. Derfor har Syngenta fortsat stort fokus på at opretholde det tætte samarbejde med landmænd, rådgivere og partnere. 

 

Læs mere om hvordan vi arbejder for at sikre korrekt anvendelse af vores produkter. Du kan også downloade de materialer, vi har udarbejdet til landmænd til at støtte i deres arbejde med plantebeskyttelsesmidler.

Minimer afdrift banner

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

Forside fra infoblad om hvordan du minimerer afdrift

Minimer afdrift

Sådan undgår du bedst fordampning og vindafdrift – og får god effekt

Infografik , der viser hvordan du bedst anvender herbicider og minimerer afdrift

Tre trin til at minimere afdrift

Infografik, som viser, hvordan du kan forebygge vindafdrift og fordampning

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe et bæredygtigt landbrug i fremtiden

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.