You are here

Ansvarlig brug af vores produkter

Det er vigtigt at plantebeskyttelsesmider benyttes med omtanke. Dette gælder både ved håndtering og anvendelse af vores produkter. 

I de nordiske lande passer vi godt på vores natur og det skal vi blive ved med at gøre. Vi arbejder tæt sammen med rådgivere og landbrugsforeninger om at udvikle informationsmateriale, der støtter op om ansvarlig brug af vores produkter og et bæredygtigt landbrug. Vores målsætning er at sikre de laveste restkoncentrationer i afgrøder og miljø.

 

Fordampning og afdrift

For at undgå fordampning og afdrift er det bl.a. vigtigt, at tænke på hvilke typer af dyser man bruger til at sprøjte med, hvilket tidspunkt på døgnet man sprøjter og vejrforholdene.   

I Danmark har vi i Syngenta haft stort fokus på ansvarligt brug af vores produkter. Dette har både været i samarbejde med landmænd såvel som SEGES. Takket være en fælles indsats finder man næsten ingen spor af plantebeskyttelsesmidler i eksempelvis æbler og pærer, hvor det tidligere er blevet fundet. 

Syngenta har på europæisk plan ført en række kampagner herom og landmænd er blevet forsynet med mere end 200.000 afdriftsreducerende dyser. Blot i Sverige er der uddelt 5.000 low-drift dyser, hvortil der blev tilbudt oplæring, information om sprøjteteknik, samt korrekt håndtering af produkterne. 

Minimer afdrift banner

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

 

Lukkede påfyldningssystemer

Syngenta vil i  2021/2022 lancere easyconnect, som er et  lukket påfyldningssystem for sprøjtemidler, der kan øge sikkerheden for både landmanden og miljøet. (Link til hvor man kan læse mere om det på siden)

I Syngenta arbejder vi hele tiden på at forbedre sikkerheden ved håndtering og anvendelse af vores produkter.  . Derfor har Syngenta  stort fokus på at løbende at opretholde det tætte samarbejde med landmænd, rådgivere og andre relevante partnere. 

 

Læs mere om hvordan vi arbejder for at sikre korrekt anvendelse af vores produkter. Du kan også downloade de materialer, vi har udarbejdet til landmænd til at støtte i deres arbejde med plantebeskyttelsesmidler.

Øget sikkerhed med easyconnect

Læs mere om hvordan easyconnect-systemet fungerer

Good Growth Plan

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Sikkerhed for mennesker og miljø er første prioritet i alt, hvad vi foretager os.